Vergoeding

Kraaamzorg wordt vergoed door verzekeringen. Er is wel een wettelijke eigen bijdrage.

Omdat ik zelfstandig ben, factureer ik rechtstreeks naar jullie.

Dat houdt in dat jullie mogelijk niet 100% van de kraamzorgkosten vergoed krijgen.
De vergoeding verschilt sterk, de ene zorgverzekeraar vergoed 80%, de ander 60% van de basistarieven die ik factureer.
Je betaalt dus extra voor het feit dat je voor 100% zeker weet dat ik jullie in de kraamtijd kom helpen.

Je kan vooraf kennismaken en altijd in de zwangerschap vragen stellen. Ik bied jullie kwaliteit en zeer persoonlijke zorg. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de kraamzorg. Dat maakt dat mijn kennis altijd up to date is.

Bovendien heb je een bevoegd lactatiekundige aan je bed, die al vanaf het allereerste begin jou kan helpen bij de borstvoeding. Sinds 2012 ben ik ook gecertificeerd lactatiekundige IBCLC. Lactatiekunde is een HBO studie in borstvoeding.

Het basis pakket is als het kraambed normaal verloopt en als er geen bijzonderheden zijn in het kraamgezin. Dan bied het pakket 49 uur zorg verdeelt over 8 dagen exclusief partus. Dit is eventueel uit te breiden als je meer nodig blijkt te hebben. Dit gaat in overleg met de verloskundige.
Een extra indictie is bijvoorbeeld als borstvoeding nog niet helemaal goed loopt, bekkenklachten e.d. Als er na de kraamtijd nog zorg is rond de borstvoeding kan je mijn Borstvoedingpakket er bij nemen met korting.

De uren die nodig zijn vóór en tijdens de thuisbevalling worden apart vergoed en gaan niet van je uren af die geïndiceerd zijn voor de kraamtijd. Dan kun je wat eerder bellen, zodat, als je dat wilt, hulp hebt tijdens de ontsluitingsperiode.

Voor de assistentie tijdens de thuisbevalling moet ik binnen een uur bij je kunnen zijn. Kraamzorg vraagt altijd te bellen als je begonnen bent met weeën, zodat ik klaar kan gaan staan!

Als je vragen hebt, of wil weten of ik nog ruimte heb, bel of mail mij dan gerust.

Kosten

Kraamzorg: € 45,00 per uur
Partus: € 85,00 eenmalig
Kennismaking: € 90,00 eenmalig

Van deze kosten krijg je dus een deel weer terug van de zorgverzekeraar (zie boven)

Achterwacht: het kan natuurlijk dat het om een of andere reden toch niet luktdat ik kan komen. Dan heb ik mijn collega Maaike van Broekhoven van kraamzorg Goed Begin.


Contact:

Lactatiekundige Berber, Van Deyssellaan 75, 9721 WT Groningen, tel. 06-21200560
Voor vragen kunt u altijd mailen: berber@lactatiekundigeberber.nl

Lactatiekundige Berber

Ouder&Kind cafe 050

  • IBCLC nummer L-42863
  • NVL nummer 56812
  • KVK nummer 56372051
  • AGB code 33006196